PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Palenie tytoniu przez pacjentów uzależnionych od alkoholu".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii zapraszają w dniu 16 kwietnia 2012 roku, na konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Palenie tytoniu przez pacjentów uzależnionych od alkoholu".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2012 roku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2012 roku.

SUPERWIZJE 2012 - wyniki kwalifikacji do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA w 2012 r.

Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień - Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie ogłasza nabór.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 25-26 kwietnia 2012r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Informujemy, że formularz ankiety PARPA-G1 2011 jest już dostępny na stronie internetowej PARPA w zakładce „Informacje dla gmin” oraz tutaj. Prosimy osoby odpowiedzialne za wypełnienie ankiety o niewprowadzanie zmian do formularza ankiety ani w treści pytań, ani w układzie graficznym formularza.

Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanego w 2012 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygnięcie konkursów dotacyjnych na realizację następujących zadań:

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

Informujemy, że spis aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego przygotowania się do egzaminu na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz listę pytań dla osób ubiegających się o Certyfikat Specjalisty/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się >>>>> tutaj <<<<<

Telefoniczne konsultacje prawne dla ofiar przemocy w dn. 20-24 lutego 2012r.
ZADZWOŃ ! – 22 / 250-63-05

W dniach 20-24 lutego 2012 roku – w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw – w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone będą telefoniczne konsultacje prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Od poniedziałku 20.02, do piątku 24.02. w godz. 9.30-14.30 pod numerem telefonu 22 / 25-06-305 pełnić będzie dyżury prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w sprawach karnych i rodzinnych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie