PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W dniu 9 lutego w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa współorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W niedzielę, 19 lutego br., we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: Rodzina szkołą trzeźwości.

Konferencja „Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom” organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urząd Miasta Lublin, skierowana do przedstawicieli samorządów gminnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń abstynenckich.

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN – Europe Crime Prevention Network). Tematem konkursu jest „Współpraca Policji i społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości”. Projekt złożony do konkursu powinien dotyczyć zapobiegania i/lub ograniczania przestępczości pospolitej lub poczucia strachu związanego z przestępczością. Nagrodę w konkursie stanowi kwota 20.000 Euro – zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk w grudniu br. na Cyprze. Organizatorzy przewidują także przyznanie wyróżnień dla najbardziej innowacyjnego projektu oraz dla najlepszego projektu skierowanego do młodych ludzi. Projekty powinny być zgłaszane do urzędów wojewódzkich, które po wyborze najlepszego projektu ze swojego województwa przekażą go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Więcej informacji na stronie http://www.msw.gov.pl/portal/pl/626/8630/

Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta ZWYCIĘSTWO z Poznania razem z Duszpasterstwem Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej organizują Festyn o nazwie "Święto Trzeźwości", przeznaczony dla osób uzależnionych, wychodzących z uzależnienia i ich rodzin z terenu wielkopolski i województwa lubuskiego.
Festyn odbędzie się w dniu 18 sierpnia (sobota) na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego i Parafii w Chojnie nad Wartą (11 km od Wronek) w godzinach od 14.00 do 22.00.

Uprzejmie informujemy, że ulegają zmianie numery telefonów stacjonarnych w działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Od dnia 10 grudnia 2012 roku z biurem Pogotowia „Niebieska Linia” można się kontaktować dzwoniąc pod numery:
sekretariat: 22/666-10-36 oraz 22/250-63-10
fax. 22/250-63-11

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2013 roku.

>>>> Czytaj

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia organizuje przetarg na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla terapeutów i instruktorów.
W dniach 3 - 5 grudnia br. odbyła się XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w latach 2013-2015 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Podmiot wyłoniony - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy. Kwota dotacji – 990.000 zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana po zaakceptowaniu przez Ministra Zdrowia.

Ciepłych, słonecznych Świąt i uśmiechniętego Nowego Roku  Wszystkim współpracownikom, przyjaciołom i znajomym  życzą dyrekcja i pracownicy PARPA

ZARZĄDZENIE Nr 23

DYREKTORA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 28.12.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>>Czytaj więcej <<<<<

Projekt "Profilaktyka Problemowa" jest projektem innowacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wypracowanie ujednoliconego programu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży oraz zintegrowanego modelu współpracy między organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemową wśród młodzieży. Liderem projektu jest Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy, a Partnerami są: Gmina Legnica, Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" z Legnicy, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy i Millward Brown SMG/KRC. Patronat nad projektem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2013 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2013 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie, proszeni są o pobranie niżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie