PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2008 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadania:

Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych (MOPS)..Po raz kolejny pragniemy zaprosić młodych ludzi wraz z opiekunami do udziału w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Poprzednie edycje Przeglądu zaangażowały ponad 80 różnych zespołów i grup – działających przy szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury – w sumie ponad 800 osób. W tym roku pragniemy wydłużyć Przegląd do 3 dni pozostając przy poprzedniej formule spotkania.

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację w roku 2008 zadań z zakresu profilaktyki..

Fundacja ETOH zaprasza na Ogólnopolskie Szkolenie Dyżurnych Telefonów Zaufania – doskonalenie profesjonalnego warsztatu dyżurnych telefonów zaufania, któreodbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2008 roku w Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację w 2008 roku zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 6.1. Kształtowanie postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Na wrzesień 2008 roku w związku z obchodami Światowego Dnia FAS, (corocznie obchodzony jest 9 września) zaplanowano wiele imprez profilaktycznych zwracających uwagę na konieczność zachowania abstynencji w okresie ciąży.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Gminę Przywidz do Sieci Gmin Wiodących.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O TYTUŁ SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 1-3 XII 2008

Znaczący spadek liczby pijących kobiet, polski udział w europejskich obchodach Światowego Dnia FAS w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz doświadczenia polskich lekarzy w diagnostyce i rehabilitacji dzieci z FAS – to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się 8 września 2008 r. o godz. 12.00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

W dniach 15 – 17 września 2008 roku w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbyła się konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pt.: „Czy moja gmina jest naprawdę wiodąca? Od diagnozy do skuteczności”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 20-22 października 2008 r. organizuje XI Ogólnopolską Konferencję szkoleniową – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podczas minionych wakacji w Gdańsku w ramach miejskiej kampanii społecznej „Kieruj bez procentów” miała miejsce szeroka akcja outdoorowa. Plakat kampanii „Był. Po jednym.” pojawił się na ponad 100 nośnikach reklam, takich jak billboardy, citylighty, cityscrolle czy banery wielko formatowe, zaś głównymi ulicami miasta jeździły autobusy z hasłem „Kieruj bez procentów”.

Stowarzyszenie AGAPE z Łodzi we współpracy z Instytutem Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, Redakcją pisma „Eleuteria”, Wyższym Seminarium Duchowne w Łomży organizuje IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczne sympozjum pn. „Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej” odbywać się będzie 11 października w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie