PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Otwarty konkurs na powierzanie i wspieranie realizacji zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w 2011 r.:

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 2 czerwca 2009 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”.

Spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat o ponad 2 litry (na podstawie danych GUS):

Zmieniła się struktura spożycia napojów alkoholowych !!!

Rośnie dostępność fizyczna napojów alkoholowych !!

>>>>> Tu zobacz więcej <<<<<

>>>>> Raport WHO Europe 2005 <<<<<<<

W dniach 27-29 września 2009 r. w Lublinie, w Hotelu VICTORIA odbyła się konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Samorząd Miasta Lublina
Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

26 marca w siedzibie PAP odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której zaprezentowano raport z badań ESPAD 2007 z Europy. Badania dotyczące postaw wobec różnych substancji psychoaktywnych obejmują 15-latków i realizowane są co 4 lata. Polska uczestniczy w badaniach od roku 1995.

Klub Abstynenta „Promień” we Włocławku zaprasza dzieci i młodzież, spędzającą wakacje w mieście do udziału w akcji „Czyste Wakacje – Nie ćpam, nie piję nie palę”. Program ma charakter edukacyjno-informacyjny, realizowany przez spotkania, prelekcje, gry, zabawy, konkursy z nagrodami itp. (od środy do soboty w godz. 16.00-21.00).

W DNIU 24 MAJA 2006 ROKU SEJM RP PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTANOWIENIA DNIA 1 CZERWCA – DNIEM BEZ ALKOHOLU.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w Szkole Letniej organizowanej w Olsztynie w dniach 6 – 9 września 2012r. Tematem wiodącym jest „Metody i strategie integracyjne w psychoterapii”
Więcej informacji tutaj: szkoła letnia ptp-parpa

Dofinansowanie I i II etapu szkolenia. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że wszystkie osoby zgłoszone do PARPA przez WOTUW-y do dofinansowania im kosztów zajęć dydaktycznych I oraz II etapu „Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego”, zostały objęte dofinansowaniem.

Zasady finansowania przez PARPA staży klinicznych w 2009 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Billboardy i citylighty kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” w gminach - informacja dla samorządów!!!

 

Służba Więzienna
oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję

„Specyfika terapii uzależnień
w izolacji więziennej”

Termin Konferencji: 16 – 19 września 2009 r.

Miejsce Konferencji: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon”, ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka; www.posejdon.ustka.pl

Stanowisko Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach odnośnie wymogu stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do reklamy piwa prezentowanej na samochodach ciężarowych służących do jego przewozu

RUSZYŁ KONKURS FOTOGRAFICZNY „SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO”!


Organizatorzy kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” zapraszają wszystkich zainteresowanych fotografią do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym pod hasłem „Szczęśliwe dzieciństwo”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie