PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęła w dniu 4 stycznia 2007 roku Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010.

Do pobrania (format PDF):
Narodowy Program 2006-2010

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie