Drukuj

W dniu 22 marca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Narodowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015”

Do pobrania (format PDF):
Narodowy Program 2011-2015 / 1