PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


Przypominamy, że osoby, które przystępowały do egzaminu przed dniem 6 grudnia 2006 r. proszone są, w sytuacji jeśli jeszcze tego nie uczyniły, o wystąpienie z drukiem o wydanie nowego wzoru certyfikatu (wzór dostępny na www.parpa.pl - Certyfikacja terapeutów – Wzory dokumentów – Wniosek o wydanie nowego wzoru certyfikatu).

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie