PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2017 roku wyznaczono dwie sesje egzaminacyjne na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych:

- 13-14 marca 2017 r. (poniedziałek-wtorek)   SESJA ODWOŁANA

- 13-14 listopada 2017 roku (poniedziałek-wtorek)   TERMIN AKTUALNY

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie