Drukuj

Orzecznictwo - przepisy karne :

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna
z dnia 12 lutego 1992 r.
I KZP 43/91

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 6 grudnia 2004 r.
SK 29/2004

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
II KK 79/2005

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r.
IV KK 336/07

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r.
VI SA/Wa 2236/07

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r.
WKN 29/00