PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zostało powołane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w lipcu 1993 roku. Biuro jest organem prowadzącym i nadzorującym realizację zadań z zakresu profilaktyki (środowiskowej), rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych.

Biuro ds. Narkomanii współpracuje z Pełnomocnikami Wojewodów ds. Narkomanii na poziomie merytorycznym, pomagając i wspierając ich działania oraz zaopatrując - w miarę możliwości - w materiały naukowe, szkoleniowe i propagandowe.

Zakres działań Biura ds. Narkomanii obejmuje następujące zadania:

 • Tworzenie krajowej strategii zapobiegania narkomanii;
 • Promocja inicjatyw podejmowanych na rzecz zachowań prozdrowotnych i zdrowia psychicznego;
 • Koordynacja działań na rzecz redukcji popytu na środki psychoaktywne (w tym odurzające) na poziomie krajowym;
 • Tworzenie systemu szkoleń w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii;
 • Nominacja i nadzór nad Centrami Kompetencyjnymi;
 • Nadzór nad placówkami realizującymi działania z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Finansowanie części programów z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Wydawanie rekomendacji dla placówek realizujących zadania z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Wydawanie rekomendacji (certyfikacja) dla osób prowadzących działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną, readaptacyjną oraz szkoleniową;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu zapobiegania narkomanii;
 • Współpraca merytoryczna z innymi resortami;
 • Prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze działań na rzecz zapobiegania narkomanii;
 • Współpraca z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych zajmujących się zapobieganiem narkomanii.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zleca do realizacji programy prowadzące do podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych zadań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i postrehabilitacyjnych. Preferowane są programy posiadające wsparcie lokalne, których zakres merytoryczny zgodny z kierunkami działań wytyczonymi przez Ministra Zdrowia.

W skład Biura wchodzą następujące działy: Dział Rehabilitacji, Dział profilaktyki, Dział Badań i Analiz, Dział Szkoleniowy oraz Dział Wydawnictw.

Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jest Pan Piotr Jabłoński

Adres:
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
tel. (+48 22) 641-15-01
fax. (+48 22) 641-15-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.narkomania.gov.pl
www.kbpn.gov.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie