PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Całkowity budżet projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy. Program będzie miał zasięg ogólnopolski i będzie realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016r, w partnerstwie czterech instytucji:
- Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
- Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi,
- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii..

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
- Szkolenia dla kadry medycznej.
- Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
- Kampania społeczna.
- Badania ankietowe kobiet w ciąży.
Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia. Więcej informacji nt. działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu znajduje się na stronie www.programszwajcarski.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie