Drukuj

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rorozporządzenia :

Rekomendacje PARPA i MPiPS – „Program standardów placówek"

Stanowisko PARPA w zakresie finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Porozumienie pomiędzy Dyrektorem PARPA, Ministrem Sprawiedliwości oraz Komendantem Głównym Policji