Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Wyłšczona obsługa JavaScript lub brak przeglšdarki FLASH
Wyłšczona obsługa JavaScript lub brak przeglšdarki FLASH
Publikacje Drukuj Wyślij znajomemu
Webmaster: Administrator   
06.01.2008.
Publikacje
 • "Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczyciela"- do ściągnięcia

 • "Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna"- do ściągnięcia

 • "Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych." Raport 23, Barbara Fatyga, Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński, Przemysław Zieliński

 • "Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" , Roger E. Vogler, Waynse R. Bartz - do ściągnięcia

 • "Picie młodzieży a style życia w rodzinie", Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley

 • "Nasze dzieci i alkohol" - Poradnik dla rodziców

 • "Wakacyjna Polisa Trzeźwości dla Naszych Dzieci" - Broszura

 • "Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików", Brayan E. Robinson, J. Lyn Rhoden

 • "Badania nad dziećmi alkoholików" Seria wydawnicza "Alkohol a zdrowie" nr 26

 • "Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków. Program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców.", Agnieszka Arendarska, Agnieszka Czapczyńska, Dorota Kalenik-Moch, Jerzy Mellibruda, Alicja Pacewicz i Eliza Wierzejska

 • "Przygotowanie do profilaktyki domowej. Zajęcia opracowane jako projekt uniwersalnego programu profilaktyki dla rodziców, dostosowane do "Programu Siedmiu Kroków".", Agnieszka Arendarska, Krzysztof Wojcieszek

 • "Przemoc wobec dzieci. Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych", opracowanie Alicja Pacewicz

 • "NOE - część I i II. Program profilaktyczny dla młodzieży.", Krzysztof Wojcieszek

 • "Zagrożona młodzież", J. Jeffiers Mc Whirter

 • "Zrozumieć dziecko", Justyna Dąbrowska


Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych.
Raport 23.

Autorzy: Barbara Fatyga, Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński, Przemysław Zieliński
ISBN 83-86103-93-0
208 stron
Warszawa 1999

Książka składa się z dwóch części:

 • Część I - prezentuje wyniki badań dotyczących stylów życia, systemów wartości oraz najważniejszych problemów z jakimi spotyka się polska młodzież w połowie lat 90.
 • Część II - zawiera obszerny raport z pierwszej edycji największych europejskich badań ankietowych prowadzonych wśród młodzieży, realizowanych w 1995 roku w kilkudziesięciu krajach naszego kontynentu pod patronatem Rady Europy. Prezentowane wyniki pokazują zarówno różnorodne style picia alkoholu przez młodzież, jak też problemy związane z alkoholem doświadczane przez respondentów. W badaniach szczegółowo analizowana jest również kwestia dostępności poszczególnych substancji psychoaktywnych dla młodych ludzi. Interesującym dopełnieniem tej części książki jest pogłębiona charakterystyka obyczajów alkoholowych wśród nastolatków opracowania na podstawie eksperymentalnych badań jakościowych. Towarzyski przymus picia, zakupy alkoholu, imprezy młodzieżowe - to tylko niektóre sytuacje poddane gruntownej analizie psychospołecznej z perspektywy obowiązujących norm i zwyczajów związanych z piciem alkoholu.


Picie młodzieży a style życia w rodzinie

Autorzy: Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley
tłumaczenie: Anna Tabaczyńska

ISBN 83-88075-05-5
216 stron, 160 x 235 mm
Warszawa 2000

Książka przedstawia rozwój i utrzymywanie się zachowań związanych z piciem u ludzi młodych z perspektywy stosunków rodzinnych i środowiska domowego. Zaprezentowane podejście ma bardzo istotne znaczenie dla strategii interwencji skierowanych do nastolatków i młodocianych nadużywających alkoholu, a także dla działań edukacyjnych i poradnictwa. Zagadnienia teoretyczne dotyczące wzorców picia, modelu procesów socjalizacji w rodzinie i metod kontroli domowej powinny zainteresować osoby zajmujące się poradnictwem, terapeutów pracujących z nastolatkami pijącymi problemowo, psychologów i samych rodziców.


Nasze dzieci i alkohol

Opracownie: zespół
ISBN 83-88075-04-7
16 stron, 155 x 110 mm
Warszawa 1999

Broszura ta została wykorzystana w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Alkohol kradnie wolność". Przedstawia krok po kroku praktyczne zasady postępowania rodziców w sytuacji, gdy nastoletnie dziecko sięga po alkohol.


Wakacyjna Polisa Trzeźwości dla Naszych Dzieci

ISBN 83-88075-06-3
8 stron,110 x 117 mm
broszura
Warszawa 1999

Broszura została przygotowana z myślą o wakacjach, ponieważ wtedy zazwyczaj dochodzi do pierwszego kontaktu nastolatków z alkoholem. Zawiera 5 kategorii zasad ( zasady dla rodziców, zasady dla wychowawców, zasady dla sprzedawców alkoholu, zasady dla młodzieży, zasady dla świadków) zachowania się różnych osób wobec sięgania przez niepełnoletnich po alkohol.


Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików

Autorzy: Brayan E. Robinson, J. Lyn Rhoden
Tłumaczenie: Monika Szymankiewicz i zespół

ISBN - 83-88075 - 13 - 6
278 stron, 148 x 210 mm
Warszawa 2000

"Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików" to książka, która zwraca uwagę profesjonalistów na problemy i potrzeby dzieci dorastających w rodzinach alkoholowych. Są one rozpatrywane w kontekście najważniejszego dla nich środowiska - systemu rodzinnego. Autorzy, Bryan E. Robinson i J. Lyn Rhoden, badają wpływ alkoholu na cztery główne aspekty życia rodzinnego: poczucie tożsamości, problem wyznaczania granic, zaspokajanie potrzeb psychicznych oraz tworzenie klimatu emocjonalnego. Odwołują się przy tym do szerszej perspektywy socjohistrycznej, analizując postawy i przekonania Amerykanów na temat używania alkoholu oraz jego wpływu na dzieci.


Badania nad dziećmi alkoholików
Seria wydawnicza "Alkohol a zdrowie" nr 26

Tłumaczenie: Justyna Kotlicka
ISBN 83-88075-10-1
228 stron, 176 x 250 mm.
Warszawa 2000

Publikacja na podstawie "Alcohol Health and Research World" nr 1,1996 r. wydawanego przez National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism w USA. Dzieci alkoholików to szczególna populacja w każdym społeczeństwie. Ich zachowania społeczne oraz życie emocjonalne w istotny sposób związane są z doświadczeniami dramatycznego dzieciństwa spędzonego w rodzinie z problemem alkoholowym. Książka prezentuje aktualne wyniki badań wpływu środowiska rodzinnego na ryzyko rozwoju choroby alkoholowej u dzieci alkoholików. Ananlizuje mechanizmy psychologiczne charakterystyczne dla tej grupy dzieci oraz skutki działania alkoholu na płód, przebieg ciąży i rozwój dziecka. Publikacja omawia modele działań profilaktycznych i interwencji podejmowanych wobec dzieci alkoholików oraz założenia programów socjoteraupetycznych i naprawczych adresowanych do tej populacji.


Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków.
Program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Autorzy: Agnieszka Arendarska, Agnieszka Czapczyńska, Dorota Kalenik-Moch, Jerzy Mellibruda, Alicja Pacewicz i Eliza Wierzejska
ISBN 83-86103-60-4 (wydanie III)
80 stron + 8 ulotek, 210 x 297 mm
Warszawa 1997

Książka zawiera zbiór scenariuszy do cyklu zajęć dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych oraz dla ich rodziców.
Celem zajęć jest: dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu; wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi; pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez spożywania alkoholu. Dodatkowo cykl wykładów dr J. Mellibrudy przeznaczonych dla realizatorów Programu - nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.
Program realizowany jest od 1993 roku. Do grudnia 1999 roku odbyło się 10 edycji programu. W 1999 roku program objął 178 tysięcy uczniów, ponad 166 tysięcy rodziców i 225 tysięcy innych dorosłych (pracowników urzędów gminnych i wojewódzkich, pracowników podstawowej opieki medycznej, pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych itd.).


Przygotowanie do profilaktyki domowej.
Zajęcia opracowane jako projekt uniwersalnego programu profilaktyki dla rodziców, dostosowane do "Programu Siedmiu Kroków".

Autorzy: Agnieszka Arendarska, Krzysztof Wojcieszek
ISBN 83-86103-43-4
40 stron, 210 x 297 mm
Warszawa 1996

Scenariusze 3 spotkań z rodzicami dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym "Drugi Elementarz". Tematy zajęć: "Młodzi - alkohol - ryzyko i co z tym można zrobić?"; "Interwencje profilaktyczne"; "W stronę profilaktyki domowej". Ponadto: test "Czynniki ryzyka i czynniki chroniące" i wskazówki dla rodziców dotyczące sposobów utrzymania dobrej komunikacji z dziećmi. Do realizacji z rodzicami uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadpodstawowych.


Przemoc wobec dzieci.
Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

Opracowanie: Alicja Pacewicz
ISBN 83-86103-29-9
40 stron, 210 x 297 mm
Warszawa 1995

Program opracowany przez zespół Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach programu "Przemoc fizyczna i seksualna wobec dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem". Książka zawiera scenariusze zajęć z dziećmi z młodszych klas szkoły podstawowej. Jak dziecko może poradzić sobie z przemocą fizyczną i seksualną, gdzie szukać pomocy gdy napastnik to rodzic lub inny dorosły członek rodziny, jak odróżniać zachowania bezpieczne od zagrażających.


NOE - część I i II
Program profilaktyczny dla młodzieży.

Autor: Krzysztof Wojcieszek
ISBN 83-86103-79-5
116 stron, 210 x 297 mm
Warszawa 1997

Historia powstania i szczegółowy scenariusz programu profilaktycznego opracowanego z myślą o zmianie zachowań związanych z piciem alkoholu przez młodzież (od 7 klas szkoły podstawowej do pierwszych klas szkół średnich). Program ma happeningowy charakter. Jest przeznaczony dla dużych grup.


"Zagrożona młodzież"

Autorzy:J. Jeffiers McWhirter Benedict T. McWhirter Anna M. McWhirter Ellen Hawley McWhirter
Tłumaczenie: Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj

ISBN 83-88075-31-4 528
528 stron, 160x235
Warszawa 2001

"Zagrożona młodzież" prezentuje różne kategorie zagrożeń, na które narażona jest młodzież i badań na ten temat. Książka podzielona jest na trzy część.

Cześć I stanowi omówienie czynników zwiększających ryzyko pojawienia się takich problemów, jak: przerywanie nauki w szkole, picie alkoholu i narkotyzowanie się, ciąże nieletnich, przestępczość i przemoc oraz samobójstwa wśród młodzieży.

W części II przedstawiono dane na temat 5 kategorii zagrożeń omówionych wstępnie w części I oraz wybrane podejścia terapeutyczne i profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży z każdej kategorii zagrożeń. W ostatniej części omówione zostały strategie profilaktyczne skoncentrowane na rodzinie, szkole i jednostce, a także najważniejsze problemy prawne, z jakimi stykają się profesjonaliści pracujących w służbach społecznych.

Książka adresowana jest do pracowników poradni, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych i terapeutów.


Profilaktyka w szkole - Poradnik dla nauczyciela

Mirosława Wieczorek-Stachowicz

Broszurka zawiera ona porady i wskazówki dla pedagogów i nauczycieli, jak krok po kroku organizować działania profilaktyczne w szkołach, m.in.: jakie jest miejsce profilaktyki problemów alkoholowych w programie wychowawczym szkoły; jakie działania może podjąć wychowawca; jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w klasie; o czym warto pamiętać planując godzinę wychowawczą czy wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców.

Tu możesz ściągnąć broszurę

Format: PDF (otwierany przez program Adobe Acrobat Reader).
Rozmiar:79,3 kB

Ładuj

Ładuj


Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna

Agnieszka Arendarska

Scenariusz spotkania adresowany jest do nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którym zależy na bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie swoich wychowanków; na życzliwej i konstruktywnej współpracy z ich rodzicami oraz zmniejszeniu szkód, wynikających z podejmowania przez uczniów ryzykownych zachowań. Realizacja takiego spotkania może przyczynić się nie tylko do wzrostu wiedzy rodziców na temat problemów alkoholowych ale również skłonić ich do podjęcia bliższej współpracy ze szkołą, do zawiązania koalicji profilaktycznej.

Tu możesz ściągnąć broszurę

Format: PDF (otwierany przez program Adobe Acrobat Reader).
Rozmiar:73,7 kB

Ładuj

Ładuj


"Zrozumieć dziecko"

Autor: Justyna Dąbrowska
ISBN 83-88075-30-5 88
88 stron 148 x 210
Warszawa 2001

Książka "Zrozumieć dziecko" pokazuje, jak lepiej rozumieć i kochać swoje i inne dzieci. Została napisana z myślą o kampanii "Dzieciństwo bez przemocy", którą PARPA wraz z Ogólnopolskim Pogotowiem dla ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" i Fundacją "Dzieci Niczyje" rozpoczęła w marcu tego roku. Jednym z celów kampanii jest ulepszanie systemu pomocy rodzinom oraz rozwijanie umiejętności i kształtowanie konstruktywnych postaw rodzicielskich i publikacja ta jest znakomitym narzędziem umożliwiającym jego realizację. Autorka, Justyna Dąbrowska (redaktor naczelny miesięcznika "Dziecko"), koncentruje się na potrzebach i problemach, jakie rodzice mogą napotkać podczas dorastania swoich pociech. "Zrozumieć dziecko" jest swego rodzaju zbiorem wskazówek pokazujących, jak wychowywać, zmniejszając ból i cierpienia dziecka. Warto pamiętać - jak pisze autorka - "że wszystkie dzieci, niezależnie od tego jakiej są płci i ile mają lat, potrzebują na pewno tego samego - miłości, troski i uwagi". Tekst dopełniają rysunki autorstwa Ewy Brykowskiej-Linieckiej.
Książkę można nabyć w księgarni internetowej www.merlin.com.pl

Zmieniony ( 06.01.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie