PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 05-06-07 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się XXXIV sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

(zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyły 82 osoby (76 osób starało się o tytuł specjalisty, 6 o tytuł instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac od 8 osób, w tym praca 1 osoby została odrzucona z powodu wykrycia plagiatu.

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są przy pomocy specjalistycznego programu antyplagiatowego.

Do egzaminu zakwalifikowano 74 osoby (69 starało się o certyfikat specjalisty, 5 o certyfikat instruktora). Jedna osoba nie stawiła się na egzamin, 9 osób (kandydaci na specjalistę) nie zaliczyło części ustnej egzaminu.

W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 59 osób:

Adamska Monika, Alexandrowicz Tomasz, Banach Katarzyna, Bartko Marta, Bartosz-Kupczyk Agnieszka, Błaszczyk Aleksandra, Bogusz Agnieszka, Borek Mariusz, Borowska Bożena, Burlikowska Beata, Całka Agnieszka, Chałubińska-Król Karolina, Chwałek Ewelina, Czapracki Ryszard, Derdzińska-Klaban Renata, Dettlaff Beata, Dziewięcki Krzysztof, Elżakowski Jarosław, Grycewicz-Słomska Anna, Gurdziel Iwona, Gyba Irena, Jagła Anna, Jezierska Hanna, Kamińska Ilona, Kohut Marcelina, Kozera Henryka, Krok-Stanek Agnieszka, Kube Paulina, Kulczyński Jakub, Kurkiewicz Inga, Kwaśniak Marta, Lelonek-Kuleta Bernadeta, Leszczyńska Luiza, Lorens Małgorzata, Ludwiczak Marta, Marcińska Renata, Marszewska Ewa, Michalak Tomasz, Napierała Maria, Obuchanicz Marta, Pawlak Robert, Przybysz Magdalena, Savosh Victor, Sidorowicz Marta, Stępień Bożena, Sucharska Karolina, Szczodrak Mieczysław, Szlaga Marcin, Sztabińska Inga, Tomecka Marzena, Tylman Katarzyna, Uściłowicz Agnieszka, Wargocka Justyna, Włodarkiewicz Kamil, Wnorowska Bogusława, Wojtasik Barbara, Wyroda Anna, Zawadzka Iwona, Ziemann Marta.

Do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyło 5 osób: Bartoszewski Wojciech, Bąkowski Maciej, Pilewski Stanisław, Rzeźniczuk Dorota, Szwajka Agata.

Komisje egzaminacyjne uznały, że na tle pozostałych osób szczególnie dobrze zaprezentowały swoją obronę: Całka Agnieszka, Jagła Anna, Kulczyński Jakub, Marszewska Ewa, Savosh Victor, Sucharska Karolina, Zawadzka Iwona.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Po grudniowej sesji egzaminacyjnej lista osób certyfikowanych liczy już 2203 osoby, w tym 1692 osoby posiadają tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 411 osób posiada tytuł instruktora terapii uzależnień.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2017 roku jest następujący:

Sesja wiosenna:

  1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 31 marca 2017 roku
  2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 8 maja 2017 roku
  3. Termin egzaminu: 5-6-7 czerwca 2017 roku

Sesja jesienna:

  1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 28 lipca 2017 roku
  2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 5 września 2017 roku
  3. Termin egzaminu: 2-3-4 października 2017 roku

Dostępna na stronie internetowej pula pytań do egzaminu pisemnego może ulec zmianie, jednak ewentualny zmieniony zestaw pytań zostanie opublikowany na stronie internetowej najpóźniej 90 dni przed terminem egzaminu. Korzystając z okazji przypominamy również, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie