Drukuj

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania 7.1: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności popularyzującego postawy abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych

Czytaj więcej...