Drukuj

W związku z niepokojącymi komunikatami o zaprzestaniu działania Telefonu "Niebieska Linia" informujemy, że nie dotyczy to Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku działający na zlecenie PARPA Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - zgodnie ze zobowiązaniami Agencji oraz zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania - jest dostępny przez całą dobę.

Ponadto numer telefonu został zmieniony na 800-12-00-02, co oznacza, że jest całkowicie bezpłatny dla osób dzwoniących (koszty pokrywa PARPA jako właściciel numeru).  Oprócz całodobowego dostępu do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", w ramach którego działa ww. telefon, oferuje: