PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Narada pełnomocników zarządów województw

7 marca br.  w Toruniu zorganizowaliśmy naradę pełnomocników zarządów województw ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dyrektorów wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia.

Podczas narady omawialiśmy bieżące zadania, wymieniliśmy doświadczenia i opinie. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Zastępcę Dyrektora PARPA - Katarzynę Łukowską.
Pierwszym punktem narady było przedstawienie projektu rozwiązującego problem komunikowania się z osobami niesłyszącymi zgłaszającymi się do poradni lub na terapię. Zaprezentowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie dostępności do oferty leczenia uzależnienia dla osób niesłyszących. W kolejnej prezentacji uczestnicy spotkania zapoznali się z krótkim podsumowaniem wyników badań europejskiego projektu RARHA. Z uwagi na to, iż rok 2017 jest Rokiem Trzeźwości, przedstawiono założenia Narodowego Kongresu Trzeźwości.
W dalszej części narady dyskutowano nad Wojewódzkimi i Gminnymi Programami Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle zapisów Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia. Kolejne tematy dotyczyły omówienia dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządu i stowarzyszeń m.in. w kontekście standaryzacji działań stowarzyszeń abstynenckich.
W Naradzie uczestniczyło 50 osób.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie