Drukuj

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „FAMILIA” SP. Cywilna, w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 49/3.3.9/17/DEA: Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD, stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na brak uzupełnienia w obowiązującym terminie wszystkich brakujących dokumentów wskazanych w piśmie z 2 marca 2017 roku o znakach ANA/404/MZS/DEA/2017.