Drukuj

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową – „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program Ograniczania Picia alkoholu”, która odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) w Krakowie. Konferencja jest skierowana do terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i kuratorów sądowych.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-konferencje-naukowo-szkoleniowa-pt-nowe-wyzwania-dla-lecznictwa-uzaleznien

Załącznik...