Drukuj

Ogłoszenie o konkursie z 4 sierpnia 2017r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownym. 


Treść ogłoszenia dostępna TUTAJ.

 

Załącznik nr 1 – Opis zadań konkursowych

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczeń Wnioskodawcy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy - Sprawozdanie