PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Poniżej zamieszczamy „Kartę zgłoszeniową na superwizję kliniczną do celów szkoleniowych finansowaną przez PARPA w 2018 roku”. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji (liczy się data wpływu kompletu dokumentów).

UWAGA: kwalifikacja odbywa się wyłącznie w dniach 2 - 15 stycznia 2018. – ani wcześniejsze, ani późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie