Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018r  został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 z terminem naboru wniosków do 11 maja 2018 r. Treść ogłoszenia jest dostępna w BIP w zakładce "Przetargi i konkursy NPZ".