PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2019 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW
o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2019 roku.
Tu pobierz Wniosek zgłoszeniowy do WOTUW

Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 1 lutego 2019 r. Kwota dofinansowania zostanie określona w złotych na 1 godzinę szkolenia po zebraniu wszystkich wniosków przez WOTUWy, tj. po 11 lutego br. Wyniesie ona maksymalnie 5,00 zł, ale może być niższa, jeśli liczba zakwalifikowanych będzie duża. Planowany termin podpisania porozumień pomiędzy PARPA a WOTUW: marzec 2019 roku. Uczestnik zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w tej szkole i w tej edycji szkolenia, które wskazał we wniosku do WOTUW, pod rygorem utraty dofinansowania.

Ponadto informujemy, że uczestnik otrzyma w roku 2019 dofinansowanie do tylu godzin 650-godzinnego szkolenia, w ilu będzie uczestniczył w tymże roku w danej edycji szkolenia. Osoby, którym przyznano dofinansowanie na to szkolenie w 2018 roku, otrzymają dofinansowanie do pozostałych godzin dla sesji odbywających się w 2019 roku do wysokości 650 godzin łącznie, jeśli nadal spełniają warunki określone we wniosku na 2019 rok, który to wniosek zobowiązane są złożyć na ogólnych zasadach. Osoby, które w 2018 roku przerwały szkolenie, mogą otrzymać dofinansowanie tylko do tej liczby godzin w ramach 650-godzinnego limitu, na którą nie zostało ono przekazane w 2018 roku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie