PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Publikujemy listy dopuszczonych i niedopuszczonych do egzaminu kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień, którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 18-19-20 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie