PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

W związku z licznymi zapytaniami w zakresie wytycznych określających zasady pracy specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień, biorąc pod uwagę wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

Czytaj

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie