Drukuj

Opinia prawna dotycząca inicjowania procedury „Niebieskie Karty” oraz realizowania zadań w ramach tej procedury przez terapeutów psychoterapii uzależnień realizujących świadczenia z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia opinię prawną dotyczącą realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez terapeutów psychoterapii uzależnień realizujących świadczenia z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu.

Jednocześnie informujemy, że planowane są konsultacje ze środowiskiem terapeutów uzależnień w celu zebrania ich doświadczeń, opinii lub ewentualnych wątpliwości na temat realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Opinia tutaj