PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień,którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 1213 14 kwietnia 2021 roku, proszeni są o sprawdzenie, na której z poniżej zamieszczonych list znajduje się przyznany im kod identyfikacyjny.

Informacja po posiedzeniu III.2021

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie