PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

W związku z licznymi informacjami w mediach dotyczącymi spożywania przez Polaków napojów alkoholowych TU - przedstawiamy komentarz do ostatnich badań PARPA w tym obszarze.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie