PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

4th European Alcohol Policy conference, Bruksela, 20-21 czerwca 2010r. – możliwość promocji polskich samorządów lokalnych!

Zapraszamy samorządy z całej Polski do zaprezentowania swoich najlepszych rozwiązań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na forum europejskim!

W dniach 21-22 czerwca 2010r w Brukseli odbędzie się 4-ta Europejska Konferencja dotycząca Polityki Alkoholowej przygotowana przez EUROCARE. Pierwsze tego typu wydarzenie współorganizowała PARPA w 2004r. w Warszawie w ramach projektu Bridging the Gap. Planowana konferencja ma na celu:
- promowanie i upowszechnianie aktualnej wiedzy na temat polityki wobec alkoholu w UE i krajach Wspólnoty
- wzmacnianie umiejętności i zasobów w zakresie rpa w Europie
- budowanie koalicji oraz sieci partnerskich między instytucjami, samorządami, NGO-sami z różnych krajów EU
- usprawnienie komunikacji z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE w zakresie problematyki alkoholowej
- upowszechnienie najlepszych rozwiązań i strategii z całej Europy skutecznych w obszarze polityki alkoholowej.

Uczestnikami konferencji będą m.in.: Komisarz ds.Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Ministrowie Zdrowia krajów UE, przedstawiciele WHO (zarząd główny i europejski), Eurocare (zarząd oraz instytucje i organizacje członkowskie, m.in.PARPA), Europosłowie, Alcohol Policy Network, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele DG Sanco, Trade, Internal Market, Agriculture, Taxation and Customs, Employment and Social Affairs, Education and Culture, Research; przedstawiciele świata nauki z krajów Wspólnoty, reprezentanci samorządów lokalnych z całej EU oraz organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem publicznym i problematyką alkoholową, organizacje i instytucje pracujące na polu polityki alkoholowej itp.

Obszary tematyczne konferencji to:
- Alkohol – od nauki do polityki – jak działać skutecznie?
- Alkohol i reklama - wpływ na konsumentów
- Alkohol i młodzież – jakie działania profilaktyczne dają wymierne rezultaty?
- Profilaktyka różnych problemów alkoholowych np. w miejscu pracy, wśród kierowców itp.
- Strategie działań na różnych poziomach: WHO, EU, krajów członkowskich, regionów, samorządów lokalnych
- Najlepsze, skuteczne i unikalne praktyki z różnych krajów/samorządów w zakresie polityki wobec alkoholu.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wykreowania pomysłu na przedstawienie swoich najlepszych praktyk, strategii, projektów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jesteśmy przekonani, że mamy czym pochwalić się Europie. Wiele naszych rozwiązań uznać można za modelowe. Zależy nam na tym, aby te najciekawsze, najbardziej oryginalne, ale też najskuteczniejsze, unikalne i warte naśladowania pokazać na czerwcowej konferencji w Brukseli. Cenne jest bowiem, żeby oprócz mówienia o trudnościach, pokazywać także to, co można z sukcesem na tym polu robić. Decydujące o tym czy dana strategia, pomysł, projekt spełnia powyższe warunki powinny być następujące kryteria:
- oryginalność, innowacyjność
- skuteczność
- zgodność z zaleceniami zawartymi w Strategii EU wobec alkoholu (www.parpa.pl)
- zgodność z zaleceniami z raportu „Alkohol w Europie” (P.Anderson, B.Baumberg, Parpamedia, 2007)
- zaangażowanie różnych instytucji, NGO-sów i społeczności lokalnej, interdyscyplinarność.

Co ważne, prezentacja strategii czy też projektu powinna być w języku angielskim, natomiast jej forma może być różna np.: plakat, prezentacja multimedialna, gadżet, broszura, ulotka itp. Liczymy tutaj na pomysłowość Państwa. Podczas pierwszej konferencji w Warszawie również daliśmy polskim samorządom możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań i efektem tego była sesja plakatowa promująca Państwa gminy w zakresie rozwiązań profilaktycznych i naprawczych.

Zaprezentowanie rozwiązań z Państwa gmin podczas konferencji daje wielkie korzyści m.in.:
- możliwość wypromowania gminy i strategii lokalnych jako modelowych i inspirujących
- możliwość wymiany doświadczeń z innymi regionami, samorządami, krajami nt. polityki wobec alkoholu
- zaistnienie w międzynarodowym gronie osób i instytucji zajmujących się rpa
- nawiązanie cennych kontaktów itp.

Proponujemy Państwu następujące ramy czasowe:
- do końca roku 2009 czekamy na propozycje z samorządów lokalnych
- do końca lutego 2010 dokonamy wyboru najciekawszych do zaprezentowania na konferencji
- do końca maja 2010 oczekiwać będziemy przygotowania wersji finalnej prezentacji w wybranej formie.

Przedstawiciele wszystkich samorządów, które przyślą swoje pomysły na prezentację własnych rozwiązań w zakresie RPA na konferencji, zostaną na nią zaproszeni! Więcej szczegółów o planowanym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie www.eurocare.org . W razie pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Pietruszką: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie