PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w latach 2010-2012 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

5.1 „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””. Podmiot wyłoniony: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy. Kwota dotacji – 955.220 zł

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie