PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 08.02.2010 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Pracownika Działu Edukacji Publicznej i Analiz

 

Osoba ta zajmować się będzie zagadnieniami związanymi z szukaniem, analizowaniem, porządkowaniem i rozpowszechnianiem danych dotyczących problematyki alkoholowej, m.in.: sporządzaniem corocznego Sprawozdania z realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie gromadzonych materiałów.

Oczekiwania wobec kandydatów:
  1. wykształcenie wyższe (preferowane nauki społeczne: psychologia, socjologia, politologia i pokrewne),
  2. umiejętność analizowania danych i tworzenia syntetycznych opracowań,
  3. umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, internet),
  4. umiejętność pisania samodzielnych tekstów (doświadczenie w pisaniu, redagowaniu i publikowaniu tekstów będzie dodatkowym atutem),
  5. zainteresowanie tematyką społeczną, doświadczenie w pracy w instytucjach
    i na stanowiskach związanych z taką problematyką,
  6. zainteresowanie i/lub doświadczenie w prowadzeniu pracy badawczej,
  7. umiejętność obsługi oraz projektowania baz danych (zwłaszcza w programie Lotus Notes będzie dodatkowym atutem),
  8. samodzielność, rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Dodatkowymi atutami będą biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz znajomość innego języka obcego (niemiecki, francuski, rosyjski).

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń: kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert upływa dnia 26 lutego 2010 roku.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Praca – pracownik działu edukacji publicznej” na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 25, 01- 458 Warszawa

lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inne informacje: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie