PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Dnia 18.03.2010 roku PARPA otrzymała od zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ Macieja Dworskiego, następujące wyjaśnienie dotyczące wyceny sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonych przez osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień:

„Odnosząc się do zarzutu sprzeczności pomiędzy przepisami w/w rozporządzenia (z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) oraz zarządzeniem ( zarządzenie nr 60/2009/DSOZ Prezesa NFZ) uprzejmie informuję, że......osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, podobnie jak specjalista psychoterapii uzależnień, spełnia warunki wymagane do realizacji świadczenia w postaci sesji psychoterapii indywidualnej. Oznacza to taką samą wycenę punktową, tzn. 12 punktów zarówno dla sesji psychoterapii indywidualnej udzielanej (w zakresie terapii uzależnień) przez specjalistę psychoterapii uzależnień, jak i osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień”.
Powyższe pismo zostało skierowane do wszystkich Dyrektorów OW NFZ.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie