PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Dnia 18.03.2010 roku PARPA otrzymała od zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ Macieja Dworskiego, następujące wyjaśnienie dotyczące wyceny sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonych przez osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień:

„Odnosząc się do zarzutu sprzeczności pomiędzy przepisami w/w rozporządzenia (z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) oraz zarządzeniem ( zarządzenie nr 60/2009/DSOZ Prezesa NFZ) uprzejmie informuję, że......osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, podobnie jak specjalista psychoterapii uzależnień, spełnia warunki wymagane do realizacji świadczenia w postaci sesji psychoterapii indywidualnej. Oznacza to taką samą wycenę punktową, tzn. 12 punktów zarówno dla sesji psychoterapii indywidualnej udzielanej (w zakresie terapii uzależnień) przez specjalistę psychoterapii uzależnień, jak i osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień”.
Powyższe pismo zostało skierowane do wszystkich Dyrektorów OW NFZ.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie