PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 30 czerwca 2010 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu wraz z formularzem oraz zapisem rozmowy z klientem (w trzech egzemplarzach), przesłanym na nośniku cyfrowym lub magnetycznym (z wyjątkiem małych kaset dyktafonowych) wraz z krótkim (w wersji papierowej) opisem klienta, jego sytuacji rodzinnej i problemu, z którym się zgłasza prosimy nadsyłać na adres Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa, do dnia 14 kwietnia 2010 roku.

 

Zgodnie z powyższym Programem do 14 maja 2010 roku na stronie internetowej PARPA www.parpa.pl w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów zostaną umieszczone:

- pytania egzaminacyjne wśród, których są zawarte pytania, które wejdą w skład Państwa testu egzaminacyjnego

- przykładowy opis sytuacji rodziny z problemem przemocy wraz z przykładowymi pytaniami diagnozującymi tę sytuację.

 

„Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”, zakres tematyczny egzaminu, druk formularza, spis lektur obowiązkowych, aktów prawnych ( niektóre z pytań egzaminacyjnych będą dotyczyły zagadnień prawnych oraz zagadnień opisanych w lekturach obowiązkowych), lektur uzupełniających oraz inne informacje dotyczące systemu certyfikowania znajdziecie Państwo na stronie www.parpa.pl w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Dorotą Jaszczak-Kuźmińską tel. 0 22 532-03-49, dorota.kuzminska@parpa

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie