Drukuj

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

Zadanie: 4.1 Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Podmioty wyłonione:

  1. Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH z Warszawy. Kwota dotacji: 38.450,00 zł.
  2. Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej” ze Starachowic. Kwota dotacji 41.550,00 zł.