PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zmiana w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 12 04.2010 r. weszła w życie zmiana w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.
Zmiana dotyczy przyznawania certyfikatu w trybie nominacji Dyrektora PARPA.

 

Z m i a n a
w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.
z dnia 10 listopada 2009 r.

Warszawa, 12.04.2010 r.

 

§ 1

 

W Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych z dnia 10 listopada 2009 r, w rozdziale IV ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Dyrektor PARPA może po uzyskaniu opinii Zespołu Ekspertów przyznać Certyfikat w Trybie nominacji. Tryb nominacji dotyczy osób, które mają wybitny dorobek i wkład pracy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Osoby takie mogą otrzymać certyfikat bez konieczności zdania egzaminu. Nominacja może odbywać się na wniosek Zespołu Ekspertów lub samej zainteresowanej osoby. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyznania certyfikatu w drodze nominacji.”

 

§ 2

 

Zmiana wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) Krzysztof Brzózka
Dyrektor PARPA

 

 

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie