PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 5 maja 2010 roku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – „Szkolenie członków klubów abstynenckich zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, działaniem na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej oraz rehabilitacją społeczno-zawodową rodzin z problemem alkoholowym. Wzmocnienie samoregulacji organizacji abstynenckich”.

Komisja Konkursowa informuje, że do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania objętego przedmiotowym konkursem wpłynęła jedna oferta złożona przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą „Krajowa Rada” z siedzibą w Warszawie.
W wyniku wnikliwej analizy, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu wobec faktu, iż złożona oferta nie spełniła wymogów określonych w ogłoszeniu – art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie