PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA


Jest to nowa propozycja edukacyjna Fundacji ETOH skierowana do osób, które chcą doskonalić się zawodowo w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w Studium Fundacja zaprasza:

  • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • koordynatorów gminnych programów;
  • przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich;
  • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych.

Patronat naukowy nad Studium objął prof. Jerzy Mellibruda oraz Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Podstawę programową Studium stanowią m.in. wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte w formie Ramowego Programu Szkoleń dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rekomendacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Studium przygotowuje do profesjonalnego zajmowania się profilaktyką uzależnień w społecznościach lokalnych. Po jego ukończeniu absolwent będzie m.in.:

  • potrafił samodzielnie przygotować prawidłowy pod względem merytorycznym i metodologicznym projekt gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem najnowszej wiedzy;
  • znał przepisy prawne użyteczne z punktu widzenia realizacji gminnych programów, wydatkowania środków finansowych i przygotowywania uchwał;
  • potrafił budować społeczne i polityczne poparcie dla działań podejmowanych w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • posiadał wiadomości niezbędne do organizowania na szczeblu lokalnym pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Absolwenci otrzymają CERTYFIKAT ukończenia Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA.

Informacje o programie Studium, wykładowcach oraz warunkach zgłoszenia dostępne są na stronie www.etoh.edu.pl w zakładce „Oferta szkoleń” lub „Aktualności”.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie