Drukuj

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2011-2013. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będzie na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po przeprowadzeniu otwartego konkursu na zasadach określonych w art. 13-18a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.):

>>>>> Tu czytaj pełny tekst <<<<<