Drukuj

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika Działu Edukacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą PARPA.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że konkurs na stanowisko Kierownika Działu Edukacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą PARPA, ogłoszony 1 lutego 2011r. nie został rozstrzygnięty.