PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 27 czerwca 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Pracownika Działu Ekonomiczno - Finansowego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Obsługa programu księgowego SYMFONIA – Finanse i Księgowość:

 • dekretacja i wprowadzanie dokumentów do programu oraz ich księgowanie,
 • sprawdzanie poprawności zapisów księgowych,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień, raportów, wydruków,
 • sporządzanie okresowych analiz finansowych (uwzględniających podział na programy i paragrafy),
 • współpraca przy sporządzaniu rachunku zysków i strat oraz bilansu.

2. Obsługa programu EXCEL:

 • sporządzanie wewnętrznych analiz ekonomicznych i zestawień uwzględniających specyfikę działalności PARPA.

3. Obsługa programu bankowości elektronicznej VIDEO TEL:

 • sporządzanie przelewów.

4. Obsług programu TREZOR.

5. Obsługa programu e-PFRON:

 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • aktualizacja programu,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej funduszu.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie w księgowości.
 3. Znajomość zasad księgowości budżetowej.
 4. Znajomość obsługi komputera: pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych - Symfonia, Trezor, e-PFRON.

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość języka angielskiego.
 2. Znajomość zasad rozliczania dotacji unijnych..
 3. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń: kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert upływa 12 lipca 2011 roku o godzinie 12.00.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Oferta – pracownik DEF" na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

lub na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpabip.pl.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie