PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje o uruchomieniu kolejnej edycji studiów podyplomowych i kursów z zakresu „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa”.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków, pragnących poszerzyć swoje wykształcenie o wiedzę z psychologii kryzysu. Studia prowadzone są na dwóch poziomach – doskonalącym (w wymiarze 240 godzin realizowanych w ciągu trzech semestrów) oraz kwalifikacyjnym (w wymiarze 340 godzin –cztery semestry). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym pragnące podnieść swoje kwalifikacje tylko w wybranym aspekcie pracy interwencyjnej.

Kursy organizowane są w zakresie dwóch specjalności:

  1. Interwencja w sytuacjach przemocy
  2. Prewencja i interwencja w kryzysach i makrokryzysach o podłożu systemowo-społecznym

Kursy obejmują dwa semestry zajęć w sesjach zblokowanych sobotnio-niedzielnych w wymiarze 150 godzin każdy.

Więcej informacji nt studiów i kursów pod adresem:
http://www.uj.edu.pl/web/instytut-psychologii-stosowanej/kryzysy-psychologiczne-rekrutacja

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie