PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 11-12 października 2011 roku w Poznaniu, odbyła się organizowana przez PARPA międzynarodowa konferencja ekspercka „ Polityka alkoholowa w Polsce i w Europie: Medyczne i ekonomiczne aspekty używania alkoholu”.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele świata nauki z Polski, jak również z Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bogaty program konferencji wypełnił dwa dni wykładów i warsztatów, które zgromadziły 250 uczestników, w tym 75 gości z zagranicy.

Owocem międzynarodowej konferencji, było przyjęcie Statement’u, dotyczącego problematyki alkoholowej . Powyższy dokument zostanie przedstawiony na EPSCO w grudniu bieżącego roku, jako znaczący głos państw Unii Europejskiej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki alkoholowej.

Konferencja znalazła się wśród ważnych przedsięwzięć objętych patronatem Ministerstwa Zdrowia, zaplanowanych na czas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencję swym patronatem objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Profesor Jerzy Buzek.

Źródłem informacji o konferencji była poświęcona jej strona internetowa www.medusameeting.eu, na której obecnie zamieszczone zostaną prezentacje naszych prelegentów z Polski z zagranicy.

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować Państwu za zainteresowanie konferencją i aktywny w niej udział.

Również Państwo przyczyniliście się do sukcesu konferencji Medusameeting, poprzez swoje liczne uczestnictwo w naszym przedsięwzięciu!

 

MEDUSA podsumowanie.pdf

MEDUSA statement.pdf

 

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie