PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.

Informujemy, że w pierwszej połowie grudnia do wszystkich gmin w Polsce zostaną wysłane Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku

Wydawane każdego roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomendacje zawierają wskazówki dotyczące katalogu zadań, jakie mogą być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W sposób szczególny zwrócono uwagę na Ustawę o działalności leczniczej, która wprowadziła nowe zasady przekazywania środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność leczniczą. Omówione zostały także zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z rozporządzeniem w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz formularzy "Niebieska Karta".

Publikacja ta jest przede wszystkim zaadresowana do pełnomocników, koordynatorów gminnych programów i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wszystkich osób zaangażowanych w budowanie lokalnych strategii rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich.

Rekomendacje w wersji elektronicznej są do pobrania TUTAJ.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie