Drukuj

Informujemy, że formularz ankiety PARPA-G1 2011 jest już dostępny na stronie internetowej PARPA w zakładce „Informacje dla gmin” oraz tutaj. Prosimy osoby odpowiedzialne za wypełnienie ankiety o niewprowadzanie zmian do formularza ankiety ani w treści pytań, ani w układzie graficznym formularza.