Drukuj

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Umowa dotacyjna na kwotę 48.690 zł zostanie podpisana ze Stowarzyszeniem na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.