PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym zaprasza na bezpłatny cykl szkolenia zawodowego.

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, zaprasza na bezpłatny cykl szkolenia zawodowego w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów pomocy, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą.

Szkolenie to adresowane jest do pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kuratorskich, poradni, punktów konsultacyjnych, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych, szkół i innych programów środowiskowych z terenu województwa mazowieckiego.
Szkolenie prowadzone jest w formie cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Zajęcia Studium poprzedzone są parogodzinnym spotkaniem informacyjnym, które umożliwia preorientację oraz podjęcie ostatecznej decyzji o udziale w szkoleniu. Program całego szkolenia obejmuje ponad 250 godzin zajęć w okresie około jednego roku.

Termin zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2012 r. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej: http://www.tpp.org.pl/szkolenia.html

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie