PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W reakcji na artykuł Marcina Hałasia „Antyalkoholowy bastion komuny” („Uważam Rze”, nr 7/107/ z 18 lutego br.) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pragnie zauważyć, że:

1. Nazywanie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi aktem prawnym wywodzącym się z ducha najgłębszej komuny może wynikać wyłącznie z braku wiedzy na temat okoliczności, w jakich powstawał ten dokument. Do jego powstania dążył Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Prymas Wyszyński już w latach 60. uważał, że rozpijanie narodu jest cechą charakterystyczną komunistycznego państwa. Prymas mówił: “Narodem pijanym łatwo się rządzi, naród pijany łatwo można zmanipulować, naród pijaków nie ma duszy”. W sierpniu 1980 o abstynencję zaapelowali strajkujący w Stoczni Gdańskiej. Uzyskali w tej sprawie wsparcie Kościoła, który zabiegał o stworzenie ram prawnych ograniczających plagę alkoholizmu. Wprowadzenie ustawy należy więc interpretować raczej jako odroczone zwycięstwo zwolenników przeciwdziałania rozpijaniu narodu niż przejaw komunistycznej represji.

2. Co do rozważań Autora na temat alkoholizmu (choroba czy nałóg), mimo iż naukowcy dawno rozstrzygnęli ten problem – z zadowoleniem przyjmujemy podejmowanie refleksji w tej sprawie. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dział Lecznictwa Odwykowego chętnie udostępni wydawnictwa i inne materiały źródłowe, które mogą okazać się pomocne w pogłębianiu wiedzy.

3. W przeciwieństwie do Autora publikacji Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysoko ocenia działalność gminnych komisji ds. RPA. Pełnią one ważną funkcję w samorządach, służąc wsparciem zarówno osobom uzależnionym, jak i ich bliskim. Jednostkowe przypadki niewłaściwego działania (przedstawione w artykule bez podania szczegółów, w sposób niekonkretny) nie mogą być podstawą do formułowania daleko idących wniosków na temat systemu dobrze służącego społecznościom lokalnym.

4. Wiele zastrzeżeń do Ustawy, zgłaszanych przez Autora publikacji, stanowi od dawna przedmiot debaty w środowisku terapeutów i innych osób zaangażowanych w system rozwiązywania problemów alkoholowych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również uważa, że procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego wymaga co najmniej zmian. Niektóre propozycje zyskały nawet formę projektów nowelizacji. Decyzje w sprawie zmiany prawa nie są zależne wyłącznie od Agencji.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie