PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Szkolenie dla grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W dniach 26-27 września 2013r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

W dniach 26-27 września 2013r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.
W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli grup i z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie. Można zgłosić maksymalnie trzy osoby z gminy, wymagane jest aby osoby te miały doświadczenie pracy w grupie roboczej.

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie do 30 sierpnia br. do Agencji wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (do pobrania TUTAJ) – faxem 22/2506360 lub pocztą (PARPA, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa).
O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane ( 55 osób) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem ds. rodziny i młodzieży PARPA (tel. 022/2506357 lub 22/2506349)

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie