Drukuj

Streszczenie raportu ESPAD z 2011 roku – opisujące zjawisko używania substancji przez uczniów w 36 krajach europejskich.
Treść raportu

Więcej informacji również na stronach http://www.emcdda.europa.eu i http://www.espad.org